Spel- och sånglektioner

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning på svenska. Det är också möjligt för svenskspråkiga elever att studera på finska. Innehållet i undervisningen i finska finns på vmo.fi

Soitonopettaja ja lapsi viulutunnilla.

bild: Jari Kauppila

Grundläggande musikundervisning och läroplan

Grundstudierna är uppbyggda av tre studiehelheter, Musikkunskap 1, 2 och 3. En studieenhet studeras flexibelt under 1–3 år, beroende på elevens ålder, instrument och förmågor. Att studera på vårt musikinstitut är målinriktat och grundläggande musikstudier kräver i allmänhet 2–3 veckovisa besök på lektioner och regelbunden hemträning.

Vi anordnar lektioner i flera olika instrument och sång. Startåldern för att lära sig olika instrument varierar mellan 5 och 9 år. I studierna introduceras instrumentets eller instrumentens grundläggande teknik, repertoar och uttrycksmöjligheter utförligt. Vi förbereder för självständigt musikutövande och fortsatta musikstudier efter egna mål.

Innehåll i grundläggande musikstudier:

 • Individuella lektioner
 • Samspel
 • Musikens gestaltning

År 2021 förnyades läroplanen för den omfattande läroplanen för Vanda musikinstituts grundläggande konstutbildning, vilket innebär att eleverna har olika lärovägar som är uppbyggda efter elevernas egna intressen. För tillfället kan läroplanen läsas endast på finska.

Individuella lektioner

Opetustilanne kanteleen soiton yksityistunnilta.

Här spelas kantele på en privatlektion som leds av Mervi Yli-Vainio.

På privatlektioner lär du dig instrumentens grundläggande teknik, repertoar och uttrycksmäjligheter. Det är sång- eller spellektioner varje vecka och i studierna ingår även självständig hemmaträning.

Undervisningen på svenska ges i följande instrument:

 • piano
 • violin, altviolin, cello
 • blockflöjt, flöjt
 • gitarr, dragspel
 • elgitarr, elbas, pop & jazzpiano, trummor
 • sång, pop & jazzsång

Varje elev behöver ett eget musikinstrument i sina studier och läraren ger råd om att skaffa ett vid behov. Orkesterinstrument kan hyras av musikinstitutet för ett läsår i taget.

Instrumentstudier påbörjas vanligtvis mellan 6 och 16 års ålder och instrumentstudier på grundnivå avslutas i allmänhet vid 18 års ålder.

Instrumentpresentation

Bekanta dig med instrumenten som lärs ut på Vanda musikinstitut genom att titta på deras introduktionsvideor.

Samspel

Vantaan musiikkiopiston viihdeorkesteri isänpäiväkonsertissa syksyllä 2020 kulttuuritalo Martinuksessa

Nöjesorkestern på Martinus farsdagskonsert hösten 2020. Symfoniorkestern har kompletterats med ett pop&jazz lärarband.

Samspel är att öva på att spela och sjunga tillsammans, vilket är en väsentlig del av att studera musik. Att lära sig sjunga eller spela musik och att göra musik tillsammans bildar en kompletterande helhet. Vi gör musik tillsammans, antingen med en kompis på en spellektion, på en lektion i musikens gestaltning, i orkester, kör eller liten ensemble. Beroende på ditt huvudinstrument kan du delta i samspel antingen veckovis eller i perioder. Läraren i ditt huvudinstrument är ansvarig för att styra sin elev till en lämplig grupp för att delta i samspel.

Samspel utvecklar olika färdigheter på ett mångsidigt sätt:

· konsten att lyssna på musik, harmoniuppfattning och musikalisk uppfattning
· notläsning och rytmik
· sociala färdigheter och förmågan att uppträda
· musikalisk kommunikationsförmåga med andra sångare och spelare
· förmåga till ett långsiktigt arbete

 

Musikens gestaltning

Oppilas soittaa midi-koskettimia musiikin hahmotusaineiden tunnilla kuulokkeet päässään.

Ny musikteknik används i studierna av änmet musikens gestaltning. På bilden spelar eleven midi-keyboards som till exempel kan användas för att komponera nya låtar.

Studier i musikens gestaltning (muge) stöder elevens instrumentstudier och utvecklar musikaliska förmågor såsom kunskap om musik, förmåga att läsa och skriva samt att visualisera musik. På muge-lektionerna sjunger vi, spelar musik och gör skriftliga övningar. Eleverna får också handledning i att göra egen musik. Kurser kan innehålla till exempel workshops och konsertbesök och undervisning kan också anordnas i perioder. Framsteg och framgång i studier kräver närvaro vid lektioner och regelbundet slutförande av tilldelade uppgifter.

Musikens gestaltning en del av grundstudier och fördjupade studier

Grundstudierna i musikens gestaltning börjar det året eleven fyller 10 år. Enligt den nya läroplanen omfattar grundstudierna i muge kurserna Muge 1, Muge 2a, Muge 2b och Muge 3. Barn under 10 år kan delta i förberedande Musikens Nycklar-grupper om de så önskar. 

De fördjupade studierna av musikens gestaltning inkluderar studier som är gemensamma för alla som inkluderar tonträffning och analys. Valbara studier består av följande kurser varav studenten väljer minst två: komposition och arrangemang, nyare musikhistoria, musikteknik eller introduktion till harmoni.

Utöver dessa kan du studera ytterligare valfria kurser som meddelas separat.

De fördjupade studierna

När du har avklarat grundstudierna kan du fortsätta till de fördjupade studierna. Målsättningen med studierna är att utveckla, mångsidiggöra och fördjupa de kunskaper och färdigheter du fått i grundstudierna så att du självständigt och kreativt kan fortsätta din musikhobby. Här får du också färdigheter för att söka till yrkesskola. När du har avklarat studierna enligt läroplanens långa lärokurs får du avgångsbetyg från musikinstitutet.

Av fem olika studiehelheter kan du välja en som bäst motsvarar dina målsättningar. Alla studiehelheter innehåller instrumentstudier, samspel och studier i musikens gestaltning samt valfria ämnen.

De fördjupade studiernas studiehelheter vid Vanda musikinstitut:

 • Solistiskt instrument

 • Två instrument

 • Samspel

 • Musikskapare

 • Musikteater (på finska)

Fördjupade studiers slutarbete

Fördjupade studiers slutarbete är en helhet designad och förberedd av eleven tillsammans med sin lärare under sina fördjupade studier. Den visar skicklig och informerad kontroll av musik, där elevens styrkor och färdigheter synliggörs.

Slutarbetet innehåller en klingande del och en arbetsdagbok. Målen för Klingande delen och arbetsdagboken är satta utifrån läroanstaltens utbildningsutbud och vald studieenhet. Slutarbetet kan bestå av flera moment eller fokusera på en viss fördjupningskompetens. Slutarbetet kan bestå av kompositioner eller också vara en helhet som förenar olika konstområden.

 

Ansök till grundläggande musikundervisning

NOTERA! Endast de som har hemort i Vanda kan söka till den grundläggande musikundervisningen.