Terminsavgifter och instrumentuthyrning

Etiketter

KulturUngaElever

På Vanda musikinstitut studerar du med terminsavgift. Om fler än ett barn från samma familj studerar vid Vanda musikinstitut eller Vanda konstskola är det möjligt för dem att få syskonrabatt på studieavgiften. Det är möjligt för barnfamiljer med låga inkomster att ansöka om nedsatt terminsavgift. Under det första läsåret finns möjlighet att hyra ett instrument från musikinstitutet.

Käyrätorvi ja soittajan sormet.

Det finns möjlighet att hyra orkesterinstrument från musikinstitutet för första läsåret.

Terminsavgifter

Årstimmarna är uppdelade på 35 studieveckor, varav 17 på höstterminen och 18 på vårterminen.

Musikfostran för småbarn
Musiklekis 45 min/vecka 100 €
Musiklekis 60 min/vecka 126 €
Instrumentförberedelse

grupp (2-4 barn) spel- eller sånglektion

Musikens Nycklar -gruppen, instrumentlån och kör ingår

252 €
Musikförberedelse Minit-kuoro / Musiikin Avaimet -ryhmä, Djungelkören, Äventryskören 105 €

 

Grundläggande konstundervisning

M‍usikens
grundundervisning

individuell undervisning i huvudämnet,
Musikens gestaltning och samspel
357 €
Biämne 30 min/vecka 226 €
Halft Biämne 15 min/vecka
(Fördjupade studier)
113 €

 

Öppen spel- och sångundervisning för alla
* All individuell undervisning innehåller möjligheten att delta i samspel och undervisning av musikens grunder

Individuell undervisning * 30 min./vko 520 €
Individuell undervisning * 45 min./vko 770 €
Individuell undervisning * 60 min./vko 1000 €
Individuell undervisning * 13 x 30 min. 395 €
Musikens gestaltning (MuGe), inga andra studier   130 €
Kör eller orkester, inga andra studier   120 €
Band, inga andra studier   265 €

Syskonrabatt

Om flera barn från familjen deltar i grundläggande konstutbildning vid Vanda musikinstitut eller Vantaan kuvataidekoulu har familjen rätt till syskonrabatt på terminsavgifter. Syskonrabatten gäller inte terminsavgifter för musikfostran för barn. Syskonrabatter ansöks och beviljas för ett läsår i taget.

Notera att syskonrabatten gäller inte terminsavgifter för elever inom småbarnpedagogiken eller öppen utbildning.

 • 25% av det första syskonet
 • 50% av det andra syskonet och fler syskon

Ansökan om syskonrabatt görs med en fritt formulerad ansökan vid inledning av studierna. Skicka ansökan till musiikkiopisto@vantaa.fi. Ange i ansökan elevernas namn och läroanstalter.

Betalningsvillkor

Du kan bekanta dig med en grupps verksamhet en lektion utan fakturering. Från och med andra lektionen fakturerar vi hela terminsavgiften. Meddela om avslutandet av studier med ett fritt formulerat e-post till musiikkiopisto@vantaa.fi. Vanda musikinstitutets terminsavgifter faktureras i en rat. På höstterminen förfaller avgiften till betalning i oktober och på vårterminen i februari.

Ifall du är borta från tre undervisningsgånger i rad utan att anmäla om det till läraren, anser vi det som avslutade studier. En elev som avslutar studierna i mitten av terminen, fakturerar vi hela terminsavgiften.

Om studierna börjar på våren innan höstlovet, fakturerar vi hela terminsavgiften. Av studier som påbörjats efter höstlovet fakturerar vi hälften av terminsavgiften. Om studierna börjar på vårterminen innan 15.3, fakturerar vi hela terminsavgiften. Om studierna börjar efter den 15.3. fakturerar vi hälften av terminsavgiften.

Eventuella betalningspåminnelser och indrivningskostnader sköts av Intrum Justitia.

Nedsatt terminsavgift

Vanda musikinstitut kan vid enskilda fall bevilja nedsatt terminsavgift för barnfamiljer med knappa resurser. Den nedsatta terminsavgiften är 25–90% av grundpriset.

Familjer med knappa resurser som har beslut om grundläggande utkomststöd från FPA kan ansöka om nedsatt terminsavgift som vi kan bevilja till grundundervisningens och musikförberedelsens terminsavgifter. Nedsatt terminsavgift beviljas inte för musiklekisens terminsavgifter.

Notera att syskonrabatten gäller inte terminsavgifter för elever inom småbarnpedagogiken eller öppen utbildning.

Skicka in ansökningformuläret till musikinstitutet senast 9.9.2022 kl 16 och bifoga FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd. Ansökningarna behandlas var och en skilt för sig. Mer information i blanketten.

Ekonomiskt stöd från hemkommunen

Om familjens ekonomiska situation är tuff, kan man av staden ansöka om kompletterande utkomststöd. För att beviljas kompletterande utkomststöd krävs att FPA har gett familjen beslut om grundläggande utkomststöd. Mera information får du av FPA.

Instrumentuthyrning

I musikstudier inkluderar det att skaffa ett eget instrument. Däremot kan du vid behov hyra ett instrument av musikinstitutet under det första läsåret. Vissa instrument kan av ekonomiska skäl hyras för flera år.

Beroende på instrumentets värde är instrumenthyran €60–200 per läsår, oftast runt €70. Avgiften faktureras varje läsår.

Instrumenten som finns att hyra är:

 • violin
 • altviolin
 • cello
 • kontrabas
 • oboe
 • klarinett
 • fagott
 • saxofon
 • trumpet
 • valthorn
 • basun
 • tuba
 • dragspel

Instrumentuthyrningen befinner sig i Klippsta (Myrbacka) på filialen på Dammvägen 2A. Kontaktperson är vaktmästaren Pekka Rautiainen, tfn 050 314 6370

Diskutera alltid med din egen lärare först innan du hyr ett instrument.

När du vill hyra ett instrument gör du så här:

 1. träffa din lärare först.
 2. läraren kommer att berätta vilken typ av instrument du behöver, t.ex. för stränginstrument, storleken på instrumentet.
 3. om det resulterar i att du vill hyra ett instrument, skicka ett mail till: musikkiopisto@vantaa.fi, nämn i mejlet

  - ditt namn
  - din lärare
  - instrumentet du vill hyra, nämn t.ex. instrumentets storlek
  - anledningen till att du vill ha ett hyrinstrument

 4. vi kontaktar dig så snart som möjligt och meddelar dig om instrumentet du behöver finns att hyra.

Vi strävar efter att eleven hyr ett instrument av musikskolan endast första året och sedan skaffar ett eget instrument.

Hyra

När du får instrumentet tecknar du ett hyresavtal, vars villkor du accepterar att följa. Om du är minderårig tecknas hyresavtalet av din vårdnadshavare.

Musikinstitutet ansvarar för det grundläggande underhållet av instrumenten och instrumenten servas vid leveranstillfället. Under hyresperioden är du själv ansvarig för om instrumentet eller dess slitdelar (t.ex. strängar, fjädrar, fodral, remmar etc.) går sönder och kostnaderna för utbyte eller reparationer av dem. Om instrumentet inte kan repareras eller om den tappas bort är du skyldig att ersätta VMI för värdet på instrumentet som anges i låneavtalet.

Instrumentet ska återlämnas senast vid slutet av hyresperioden. Läraren kontrollerar instrumentet i slutet av hyresperioden. Om du avbryter eller avslutar dina studier på musikinstitutet ska hyresinstrumentet omgående lämnas tillbaka.

Vi fakturerar hela läsårets instrumenthyra i oktober. Vi återbetalar inte fakturerad instrumenthyra.

Försäkring av instrumentet

Instrumenten är inte försäkrade av Vanda musikinstitut. När du hyr ett instrument ansvarar du för instrumentet upp till dess fulla värde. Instrumentets värde registreras i hyresavtalet vid överlämnandet. Det är upp till personen som hyr att försäkra instrumentet under hela lånetiden.