Target group: Unga

På musikinstitutet övar man målinriktat

Artikel

Under april månad kan man ansöka till studier som inleds vid Vanda musikinstitut under höstterminen.

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Meddelande

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Information till nya elever

Innehållssida

På sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna, t.ex. om studiernas innehåll, studiernas framsteg och studievägledning.

Spel- och sånglektioner

Innehållssida

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning.

Lärare

Innehållssida

Vanda musikinstituts lärare är högutbildade professionella musiklärare.

Grundläggande musikutbildning

Tjänst

Vanda musikinstitut (VMO) tillhandahåller musikundervisning i enlighet med en omfattande läroplan samt musikundervisning för tidig barndom.

Körer och sånggrupper

Innehållssida

Lär känna Vanda musikinstituts mångsidiga kör- och sånggruppsverksamhet.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.

Öppen undervisning

Innehållssida

Du kan anmäla dig till den öppna undervisningen året runt, oavsett den sökandes bostadsort och ålder.

Terminsavgifter och instrumentuthyrning

Innehållssida

Att studera vid Vanda musikinstitut är avgiftsbelagt. Det är möjligt för barnfamiljer med låga inkomster att ansöka om nedsatt terminsavgift. Under det första läsåret finns möjlighet att hyra ett instrument från musikinstitutet.