Etikett: Hobbyverksamhet

Spel- och sånglektioner

Innehållssida

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning.

Lärare

Innehållssida

Vanda musikinstituts lärare är högutbildade professionella musiklärare.

Körer och sånggrupper

Innehållssida

Lär känna Vanda musikinstituts mångsidiga kör- och sånggruppsverksamhet.

Läsårsschema och gruppscheman

Innehållssida

Läsårets schema och scheman för samspels- och musikgestaltningsgrupperna.

Musikfostran för småbarn

Innehållssida

Musikfostran för småbarn består av två delar, vilka är musiklekis för barn i 0-6 år och musikförberedelse för barn i åldern 7-9 år Undervisningen är målinriktad och upplevelsefull.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.

Öppen undervisning

Innehållssida

Du kan anmäla dig till den öppna undervisningen året runt, oavsett den sökandes bostadsort och ålder.