Service group: Kultur

Violsalen

Verksamhetsställe

Violsalen är utrustad med modern presentationsteknik, bland annat för musikteater och pop & jazz-konserter.

Dickursby storområde

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Meddelande

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Näckrossalen

Verksamhetsställe

Näckrossalen ligger i Dickursby biblioteksbyggnad intill musikinstitutets filial.

Information till nya elever

Innehållssida

På sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna, t.ex. om studiernas innehåll, studiernas framsteg och studievägledning.

Kontaktinformation

Innehållssida

Kontaktuppgifter till Vanda musikinstituts administration, kansli, vaktmästare och undervisningsplatser.

Körer och sånggrupper

Innehållssida

Lär känna Vanda musikinstituts mångsidiga kör- och sånggruppsverksamhet.

Musikfostran för småbarn

Innehållssida

Musikfostran för småbarn består av två delar, vilka är musiklekis för barn i 0-6 år och musikförberedelse för barn i åldern 7-9 år Undervisningen är målinriktad och upplevelsefull.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.

Lärare

Innehållssida

Vanda musikinstituts lärare är högutbildade professionella musiklärare.

Läsårsschema och gruppscheman

Innehållssida

Läsårets schema och scheman för samspels- och musikgestaltningsgrupperna.