Service group: Kultur

På musikinstitutet övar man målinriktat

Artikel

Under april månad kan man ansöka till studier som inleds vid Vanda musikinstitut under höstterminen.

Vandas kulturbarn

Innehållssida

Varje barn i Vanda som föds 2023 och senare får en inbjudan till att bli Vandas kulturbarn i födelsegåva. Vandas kulturbarn kan delta i två gratis evenemang med sin egen vuxen varje år tills barnet börjar skolan.

Violsalen

Verksamhetsställe

Violsalen är utrustad med modern presentationsteknik, bland annat för musikteater och pop & jazz-konserter.

Dickursby storområde

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Meddelande

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Näckrossalen

Verksamhetsställe

Näckrossalen ligger i Dickursby biblioteksbyggnad intill musikinstitutets filial.

Information till nya elever

Innehållssida

På sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna, t.ex. om studiernas innehåll, studiernas framsteg och studievägledning.

Spel- och sånglektioner

Innehållssida

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning.

Lärare

Innehållssida

Vanda musikinstituts lärare är högutbildade professionella musiklärare.

Kontaktinformation

Innehållssida

Kontaktuppgifter till Vanda musikinstituts administration, kansli, vaktmästare och undervisningsplatser.

Körer och sånggrupper

Innehållssida

Lär känna Vanda musikinstituts mångsidiga kör- och sånggruppsverksamhet.