Vanda musikinstitut

Innehållet i undervisningen på svenska finns här.

Vanda musikinstitut, VMI, är Vantaan musiikkiopistos svenska avdelning. Vid VMI kan man studera många olika slags instrument och sång i olika genrer på svenska.

Vantaan musiikkiopisto, som upprätthålls av Vanda stad är en av de största i Finland. Nästan 2 000 elever får spel- och sånglektioner samt musikundervisning under ledning av professionella lärare. Undervisningsutbudet är mångsidigt och du kan få en bra början både till en professionell karriär och till en livslång hobby.

Val av elever meddelas senast den 22 juni 2023.

Kontaktinformation

Stig in och bekanta dig med huset!

Välkommen att bekanta dig med Vanda musikinstituts svenskspråkiga undervisning. I videon presenterar läraren Nina Steinby institutets studieutbud och eleverna berättar hur det är att studera på Vanda musikinstitut.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till Vanda musikinstituts administration, kansli, vaktmästare och undervisningsplatser.

Lärare

Vanda musikinstituts lärare är hjärtat i musikinstitutet. Läs mer om dem i lärarpresentationerna.