Musikfostran för småbarn

Etiketter

KulturSmåbarnspedagogikBarnfamiljer

Målet med musikfostran för småbarn är att öppna en dörr för barnet till musikvärlden. Barnet blir känsligt för att lyssna på och uppleva musik och uttrycka sig genom musik. Hen får musikaliska upplevelser, färdigheter och kunskaper som ligger till grund för god tillväxt, utveckling, musikrelationer och efterföljande musikaliska hobbyn.

Muskarissa lapset ja oma aikuinen leikkivät ja laulavat opettajan johdolla.

Familjegruppen i musiklekis under ledning av musikläraren Tiina Hirvikangas.

Musiklekis (0-6 år)

Musiklekisens viktigaste uppgift är att öppna dörren till musikens värld. Musiklekis kan vara ett väldigt trevligt sätt för barnet att bekanta sig med musik.

I musiklekisen sjunger barnen tillsammans, dansar, leker, spelar, lär sig rim och ramsor samt lyssnar på musik. Musiken i sig innehåller mycket information såsom melodi, rytmer, harmoni, dynamik, form osv. Musiklekisens syfte är att att ge barnet upplevelser och färdigheter för att hålla dörren öppen för musik även i framtiden.
 
Familjegrupperna för 0–2-åringar 
I familjegrupperna, baby- och knatterytmiken, har varje barn en vuxen med sig. Grupperna samlas för lektionerna en gång i veckan. 
Lektionens längd är 45 min

Lekgrupperna för 3–6-åringar 
På lektionerna fördjupar man sig i redan tidigare kunskaper och färdigheter. Lektionens längd är 45 min.
 
Kontakt: 
Anu Luukela 
anu.luukela@vantaa.fi 
p. 045 672 7089

Mitt barn sade idag efter timmen att hon älskar musiklekis. Hon tycker att musiklekis är roligt och trevligt och hon väntar alltid med iver på nästa gång. Det är underbart att se hur Gloria väntar på att få gå till musiklekis och få sjunga, spela och leka. Musiklekis är ett bra sätt att bekanta sig med musik och spel och få nya upplevelser.

 

Clarissa Tolppanen

 

Musikförberedelse (7–9 år)

Musikförberedelseundervisning ger barnen musikaliska färdigheter för kommande musikstudier. Deltagandet i grupperna förutsätter inte tidigare musiklekiserfarenheter.

Musikförberedelsen är avsedd för 7–9-åriga barn. I grupperna får barnen fördjupa sina tidigare lärda kunskaper, utveckla sina färdigheter för spel/sånglektioner samt för lektionerna i musikens gestaltning.

Musikens Nycklar, 7-, 8- & 9-åriga  

I Musikens Nycklar är grupper som förbereder mångsidigt för musikstudier och för studier i musikens gestaltning där barnen får bekanta sig med musikens olika element genom att sjunga, spela, röra på sig och lyssna.

Du ser alla tidpunkter för Musikens Nycklar-grupperna i Eepos-anmälningsblanketten nedan.  
 
Barnkörerna Äventyrskören och Minit, 7–9-åriga 

I barnkörerna Äventyrskören och Minit (finska) utökas barnens sångförråd med en mångsidig repertoar, barnen lär sig att använda sin röst rätt och övar sina färdigheter att uppträda. I körerna lär barnen sig också musikens gestaltning (muge) med hjälp av lek och musicerande.

Instrument- och sångförberedelse (7-9 år)

Instrument- och sångförberedelsegrupperna är riktade till barn i åldern 7-9 år. Grupperna består av 2-4 barn (par- eller smågruppsundervisning).

Instrument- och sångförberedelselektionerna stärker förmågan att delta i instrument- eller sånglektioner och ta de första stegen för att spela eller sjunga det valda instrumentet. Instrumentutbudet varierar från år till år. I instrument- och sångförberedelse studerar eleverna ett läsår i taget.

 

Keywords

MusikKonstBarnHobbyerHobbyverksamhetTemasidor