Etikett: Musik

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Meddelande

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Näckrossalen

Verksamhetsställe

Näckrossalen ligger i Dickursby biblioteksbyggnad intill musikinstitutets filial.

Information till nya elever

Innehållssida

På sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna, t.ex. om studiernas innehåll, studiernas framsteg och studievägledning.

Spel- och sånglektioner

Innehållssida

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning.

Lärare

Innehållssida

Vanda musikinstituts lärare är högutbildade professionella musiklärare.

Grundläggande musikutbildning

Tjänst

Vanda musikinstitut (VMO) tillhandahåller musikundervisning i enlighet med en omfattande läroplan samt musikundervisning för tidig barndom.

Körer och sånggrupper

Innehållssida

Lär känna Vanda musikinstituts mångsidiga kör- och sånggruppsverksamhet.

Läsårsschema och gruppscheman

Innehållssida

Läsårets schema och scheman för samspels- och musikgestaltningsgrupperna.

Musikfostran för småbarn

Innehållssida

Musikfostran för småbarn består av två delar, vilka är musiklekis för barn i 0-6 år och musikförberedelse för barn i åldern 7-9 år Undervisningen är målinriktad och upplevelsefull.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.