Soiton ja laulun opetus

Vantaan musiikkiopiston huippuopettajat antavat lapsille ja nuorille laadukasta musiikin perusopetusta.

Soitonopettaja ja lapsi viulutunnilla.

kuva: Jari Kauppila

Musiikin perusopetus ja opetussuunnitelma

Musiikin perusopinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta, Musiikkitaito 1, 2 ja 3. Yhtä opintokokonaisuutta opiskellaan joustavasti 1–3 vuotta oppilaan iästä, instrumentista ja valmiuksista riippuen. Opiskelu musiikkiopistossamme on tavoitteellista ja musiikin perusopinnot vaativat pääsääntöisesti 2–3 viikoittaista käyntikertaa oppitunneilla ja säännöllistä kotiharjoittelua.

Järjestämme opetusta useissa eri soittimissa ja laulussa. Eri instrumenttien opiskelun aloitusikä vaihtelee 5–9-ikävuoden välillä. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Annamme valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja omien tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen.

Musiikin perusopintojen sisältö:

 • Yksilöopetus
 • Yhteismusisointi
 • Musiikin hahmotusaineet.

Vuonna 2021 uusittu Vantaan musiikkiopiston taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma mahdollistaa oppilaille erilaisia oppimispolkuja, jotka rakentuvat oppilaiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Yksilöopetus

Opetustilanne kanteleen soiton yksityistunnilta.

Kanteleen soittoa harjoitellaan yksityistunnilla Mervi Yli-Vainion johdolla. 

Yksityistunneilla opitaan instrumenttien perustekniikkaa, ohjelmistoa ja ilmaisua. Laulu- tai soittotunteja on viikoittain, minkä lisäksi opiskeluun kuuluu itsenäistä kotiharjoittelua.

Soittimen voi valita seuraavista:

 • piano, urut, cembalo
 • viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
 • nokkahuilu, huilu, klarinetti, oboe, fagotti
 • trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba
 • kitara, harmonikka, kantele, harppu
 • lyömäsoittimet
 • sähkökitara, sähköbasso, piano, rummut, saksofoni
 • laulu, pop & jazz -laulu

Jokainen oppilas tarvitsee opinnoissaan oman soittimen, ja opettaja neuvoo tarvittaessa sen hankinnassa. Orkesterisoittimia voi vuokrata musiikkiopistolta lukuvuodeksi kerrallaan.

Instrumenttiopinnot aloitetaan yleensä 6–16-vuotiaana ja perusopintotason instrumenttiopinnot suoritetaan pääsääntöisesti 18 ikävuoteen mennessä.

Huippuhetkiä ovat olleet mm. ne hetket, kun on päässyt soveltamaan musiikkiopistossa opittuja asioita myös vapaa-ajalla esim. biisinkirjoittamisessa, äänittämisessä ja keikkailussa. Musiikkiopisto on antanut elämän tarkoituksen ja tuonut minut tähän pisteeseen, missä olen nyt. Tulevaisuudenkuvani musiikin ammattilaisena on selkeä. Vantaan musiikkiopistossa olen päässyt mukaan moniin erilaisiin projekteihin ja esiintymään konserteissa.

Antto Paulasto 15 v

Soitinesittelyt

Tutustu Vantaan musiikkiopistossa opetettaviin soittimiin katsomalla niiden esittelyvideoita.

Yhteismusisointi

Vantaan musiikkiopiston viihdeorkesteri isänpäiväkonsertissa syksyllä 2020 kulttuuritalo Martinuksessa

Viihdeorkesteri kulttuuritalo Martinuksen isänpäiväkonsertissa syksyllä 2020. Sinfoniaorkesteria on täydennetty pop&jazz-opetuksen bändillä.

Yhteismusisointi on yhdessä soittamisen ja laulamisen harjoittelua, joka kuuluu olennaisena osana musiikinopiskeluun. Laulun- tai soitonopetus ja yhteismusisointi muodostavat toinen toistaan täydentävän kokonaisuuden. Yhdessä musisoidaan joko kaverin kanssa soittotunnilla, musiikin hahmotusaineiden tunnilla, orkesterissa, kuorossa tai pienyhtyeessä. Yhteismusisointiin voi pääaineen mukaan osallistua joko viikoittain tai periodeina. Pääaineen opettaja vastaa oppilaansa ohjaamisesta hänelle sopivaan yhteismusisointiryhmään.

Avoimen opetuksen opiskelijat voivat osallistua kuoroihin ja orkestereihin koesoiton tai koelaulun kautta.

Yhteismusisointi kehittää monipuolisesti erilaisia taitoja:

 • musiikinkuuntelutaito, harmoniataju ja musiikillinen hahmottaminen
 • nuotinlukutaito ja rytmiikka
 • esiintymistaidot
 • sosiaaliset ja yhdessä toimimisen taidot
 • musiikillinen kommunikointitaito muiden soittajien ja laulajien kanssa
 • kyky pitkäjänteiseen työskentelyyn

Koulun ja musiikkiopiston yhteistyö on sujunut hienosti. Soittotunnit on järjestynyt koululla ja koulun aikana. Tämä saumaton yhteistyö helpottaa myös vanhempia kun soittotunneille ei tarvitse erikseen kyyditä. Kiitos tästä kuuluu erityisesti musiikkiopistolle, kun ovat käyneet aktiivisesti keskustelua koulun kanssa. Myös opiston ja kodin välinen yhteistyö ja tiedottaminen on toiminut erittäin hyvin. Mikä tietysti on tärkeintä, on erittäin ammattitaitoinen soitonopetus ja innostava opettaja. Soittotunneille on aina mukavaa mennä ja niitä kovasti aina odotetaan.

Raul Törri 11 v ja vanhemmat

Musiikin hahmotusaineet

Oppilas soittaa midi-koskettimia musiikin hahmotusaineiden tunnilla kuulokkeet päässään.

Musiikin hahmotusaineiden opinnoissa hyödynnetään uutta musiikkiteknologiaa. Kuvassa oppilas soittaa midi-koskettimia, jota voi käyttää vaikka uusien kappaleiden säveltämiseen.

Musiikin hahmotusaineiden (muha) opiskelu tukee oppilaan instrumenttiopintoja ja kehittää musiikillisia valmiuksia kuten musiikin tuntemusta, kykyä lukea ja kirjoittaa sekä hahmottaa musiikkia. Muha-tunneilla lauletaan, soitetaan ja tehdään kirjallisia harjoituksia. Oppilaat saavat ohjausta myös oman musiikin tekemisessä. Kursseihin voi sisältyä esimerkiksi työpajoja ja konserttikäyntejä, ja opetusta voidaan järjestää myös periodeissa. Opintojen eteneminen ja onnistuminen edellyttävät läsnäoloa tunneilla sekä annettujen tehtävien säännöllistä tekemistä.

Musiikin hahmotusaineet osana perusopintoja ja syventäviä opintoja

Musiikin hahmotusaineiden perustason opinnot alkavat sinä vuonna, kun oppilas täyttää 10 vuotta. Uuden opetussuunnitelman mukaisiin perusopintojen muhaopintoihin kuuluvat kurssit Muha 1, Muha 2a, Muha 2b ja Muha 3. Alle 10-vuotiaat voivat halutessaan osallistua valmentaviin Musiikin avaimet -ryhmiin

Musiikin hahmotusaineiden syventävät opinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, joihin kuuluu säveltapailu ja analyysi. Valinnaiset opinnot koostuvat seuraavista kursseista, joita oppilas valitsee vähintään kaksi: sävellys ja sovitus, uudemman musiikin historia, musiikin teknologia tai johdatus harmoniaan.

Näiden lisäksi voi opiskella lisävalinnaisia kursseja.

Lukuvuoden 22-23 musiikin hahmotusaineiden aikataulut. 

Syventävät opinnot

Musiikin perusopintojen jälkeen voi opiskelua jatkaa syventäviin opintoihin. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteena on kehittää, monipuolistaa ja syventää perusopinnoissa saavutettuja taitoja siten, että musiikkiharrastusta voi jatkaa itsenäisesti ja luovasti. Opinnoista voi myös saada valmiuksia ammattiopintoihin pyrkimiseen. Laajan oppimäärän opintojen valmistuttua oppilas saa musiikkiopiston päättötodistuksen.

Syventävissä opinnoissa voi valita viidestä eri opintokokonaisuudesta sen, joka parhaiten vastaa oppilaan tavoitteita. Kaikkiin opintokokonaisuuksiin sisältyy instrumentti-, yhteismusisointi- ja muha-opintoja sekä valinnaisaineita.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet Vantaan musiikkiopistossa:

 • Solistinen instrumentti
 • Kaksi instrumenttia
 • Yhteismusisointi
 • Musiikkiteatteri
 • Musiikin tekijä

 Syventävien opintojen lopputyö

Lopputyö on oppilaan syventävien opintojen aikana yhdessä opettajansa kanssa suunnittelema ja valmistama musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittava kokonaisuus, jossa oppilaan vahvuudet ja osaaminen pyritään saamaan näkyviksi.

Lopputyö sisältää soivan osuuden sekä työskentelypäiväkirjan. Soivan osuuden ja työskentelypäiväkirjan tavoitteet asetetaan oppilaitoksen opetustarjonnan sekä valitun opintokokonaisuuden pohjalta. Lopputyö voi muodostua useista elementeistä tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Lopputyö voi esimerkiksi sisältää sävellyksiä tai se voi olla eri taiteenaloja yhdistävä kokonaisuus.

Esimerkki syventävien opintojen lopputyöstä

Pop & Jazz -lauluoppilas Heli Korhonen lähestyy monitaiteisesti syventävien opintojensa lopputyötä. Videolla Heli tulkitsee Anna-Mari Kähärän kappaleen Resitatiivi I. Hän yhdistelee kekseliäästi kuvitusvideoita ja 5.9.2021 kuvattua materiaalia pop & jazz -laulajien tasokonsertista Kulttuuritehdas Vernissasta. Videon ääniraita on äänitetty ja miksattu lukuvuoden 21-22 aikana. Syventävien opintojen kirjallisessa osiossa Heli perehtyy syvällisesti laulaja Aretha Frankliniin ja soulmusiikkiin.