Target group: Invånare

Vanda främjar invånarnas välbefinnande och invånarna kan påverka stadens tjänster och verksamhet på många sätt.

På musikinstitutet övar man målinriktat

Artikel

Under april månad kan man ansöka till studier som inleds vid Vanda musikinstitut under höstterminen.

Vandas kulturbarn

Innehållssida

Varje barn i Vanda som föds 2023 och senare får en inbjudan till att bli Vandas kulturbarn i födelsegåva. Vandas kulturbarn kan delta i två gratis evenemang med sin egen vuxen varje år tills barnet börjar skolan.

Behandling av personuppgifter i Vanda stads nyhetsbrevstjänst

Innehållssida

På den här sidan redogör vi hur era personuppgifter behandlas när ni prenumenerat på Vandas nyhetsbrev från Vandas nyhetsbrevstjänst.

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Meddelande

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Spel- och sånglektioner

Innehållssida

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.

Behandling av personuppgifter Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Innehållssida

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar de uppgifter och skyldigheter som registerförarna och behandlarna av personuppgifter har.

Tjänstekatalog Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Startsida

Stadens tjänster och var du kan hitta dem. Du kan också söka efter innehåll med webbplatsens sökfunktion.