Target group: Invånare

Vantaa edistää kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin palveluihin sekä toimintaan monin tavoin.

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Meddelande

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.

Behandling av personuppgifter opens in new window, links to another website

Innehållssida

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar de uppgifter och skyldigheter som registerförarna och behandlarna av personuppgifter har.

Spel- och sånglektioner

Innehållssida

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning.

Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt.