Target group: Invandrare

Vandas kulturbarn

Innehållssida

Varje barn i Vanda som föds 2023 och senare får en inbjudan till att bli Vandas kulturbarn i födelsegåva. Vandas kulturbarn kan delta i två gratis evenemang med sin egen vuxen varje år tills barnet börjar skolan.

Spel- och sånglektioner

Innehållssida

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.