Öppen undervisning

Etiketter

KulturUngaSeniorer

Du kan anmäla dig till den öppna undervisningen året runt, oavsett den sökandes bostadsort och ålder.

Vantaan musiikkiopiston harmonikkapartiossa soittaa kolme haitarinsoittajaa.

På Vanda musikinstitut kan även äldre personer ha musik som hobby. På bilden VMO:s dragspelspatrull med lärare vice rektor Kimmo Kola (i mitten).

Öppen undervisning är för alla åldrar. Elevernas mål och studieinnehåll definieras individuellt. Personer som bor utanför Vanda kan också söka till den öppna undervisningen, till skillnad från grundläggande musikstudier.

I öppen undervisning kan du:

  • studera spel och sång på individuella eller grupplektioner
  • delta i kör- eller orkesteraktivitet
  • studera musikens gestaltning

Med den individuella studieavgiften kan du även delta i gruppstudier om du vill och om det finns plats i grupperna. Prata med din lärare om det. Hen kommer att vägleda dig framåt.

Om du bara vill studera i kör-, orkester-, band- eller musikens gestaltning, vänligen kontakta oss på e-post: lisa.sjostrom@vantaa.fi

Elever i öppen undervisning kan prestera på grundläggande nivå och för studierna kan ett separat certifikat utfärdas på begäran.

Antalet elevplatser varierar varje år och efter ämne. Fyll först i ansökningsformuläret i Eepos-tjänsten. Vi kontaktar dig när en plats för det instrument du önskar blir ledig.