Target group: Elever

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Meddelande

Sångare sökes till Vanda Lucias kör 2022

Information till nya elever

Innehållssida

På sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna, t.ex. om studiernas innehåll, studiernas framsteg och studievägledning.

Körer och sånggrupper

Innehållssida

Lär känna Vanda musikinstituts mångsidiga kör- och sånggruppsverksamhet.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.

Lärare

Innehållssida

Vanda musikinstituts lärare är högutbildade professionella musiklärare.

Läsårsschema och gruppscheman

Innehållssida

Läsårets schema och scheman för samspels- och musikgestaltningsgrupperna.

Kunskap och delaktighet – barn och unga medverkar till en mer hållbar matkultur opens in new window, links to another website

Projekt

Syftet med projektet är att öka det procentuella deltagandet i måltiderna, minska måltidsservicens koldioxidavtryck och undervisa barn och unga om principer för en hållbar livsstil.

Terminsavgifter och instrumentuthyrning

Innehållssida

Att studera vid Vanda musikinstitut är avgiftsbelagt. Det är möjligt för barnfamiljer med låga inkomster att ansöka om nedsatt terminsavgift. Under det första läsåret finns möjlighet att hyra ett instrument från musikinstitutet.

Spel- och sånglektioner

Innehållssida

Vanda musikinstituts professionella lärare ger barn och unga högkvalitativ grundläggande musikutbildning.