Etikett: Temasidor

vantaa.fi (vanda.fi) är Vanda stads officiella webbplats. Webbplatsen innehåller information om tjänster, deltagande, evenemang osv. Huvudsajten kompletteras av temasidor.

Musikfostran för småbarn

Innehållssida

Musikfostran för småbarn består av två delar, vilka är musiklekis för barn i 0-6 år och musikförberedelse för barn i åldern 7-9 år Undervisningen är målinriktad och upplevelsefull.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.