Vandas kulturbarn

Etiketter

KulturInvånareBarnfamiljerInvandrare

Varje barn i Vanda som föds 2023 och senare får en inbjudan till att bli Vandas kulturbarn i födelsegåva. Vandas kulturbarn kan delta i två gratis evenemang med sin egen vuxen varje år tills barnet börjar skolan.

Evenemangen passar alla familjer, oavsett språkkunskaper och kulturell bakgrund, om inte annat anges. Ni kan välja det evenemang som passar er bäst. Verksamheten är kostnadsfri. 

Evenemangen passar alla familjer, oavsett språkkunskaper och kulturell bakgrund, om inte annat anges. Ni kan välja det evenemang som passar er bäst. Evenemangen planeras med barn som utgångspunkt på så sätt att det blir så enkelt som möjligt att delta. Personalen på evenemangen för Vandas kulturbarn handleder och stöder deltagarna, så det finns ingen anledning att vara nervös inför att delta.  

Evenemangen ordnas av över 20 konst- och kulturaktörer runt om i Vanda, inklusive Vanda musikinstitut.

Välbefinnande från kultur för dig och ditt barn! 

Evenemangen för Vandas kulturbarn är planerade för att stöda barnets utveckling och olika utvecklingsstadier. Även ett spädbarn kan känna sin miljö på många olika sätt. Att skapa och uppleva konst har en positiv inverkan både på barnets och den vuxnas liv. När den vuxna och barnet tillbringar tid tillsammans, främjas hela familjens välbefinnande och orkande i vardagen.

Anmäla ditt barn som Vandas kulturbarn

Om barnet bor i Vanda och är fött 2023 eller senare kan hen registreras som Vandas kulturbarn.

Boka biljetter till kostnadsfria evenemang  

Evenemang för Vandas kulturbarn kan bläddras och bokas i Vandas evenemangskalender.

Vandas kulturbarn-evenemang ordnade av Vanda musikinstitut på våren 2023

Mer information 

Kontakta oss via e-post: kulturbarn@vantaa.fi 

Programmet för Vandas kulturbarn förvaltas av Vanda stads kulturtjänster.

 

Keywords

Barnkultur