Service group: Utbildning

Här listas allt innehåll som har utbildning listat som en tjänstegrupp. Det kan dock även finnas annat utbildningsrelaterat innehåll på webbplatsen.

Violsalen

Verksamhetsställe

Violsalen är utrustad med modern presentationsteknik, bland annat för musikteater och pop & jazz-konserter.

Dickursby storområde

Kontaktinformation

Innehållssida

Kontaktuppgifter till Vanda musikinstituts administration, kansli, vaktmästare och undervisningsplatser.

Grundläggande musikutbildning

Tjänst

Vanda musikinstitut (VMO) tillhandahåller musikundervisning i enlighet med en omfattande läroplan samt musikundervisning för tidig barndom.

Vanda musikinstitut Startsida

Startsida

På denna webbplats får du information om innehållet i den svenskspråkiga undervisningen i Vanda musikinstitut.

Digistöd Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Tjänst

Digitalt stöd finns tillgängligt för att uträtta ärenden digitalt, för webbtjänster och de vanligaste programmen.

Kunskap och delaktighet – barn och unga medverkar till en mer hållbar matkultur Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Projekt

Syftet med projektet är att öka det procentuella deltagandet i måltiderna, minska måltidsservicens koldioxidavtryck och undervisa barn och unga om principer för en hållbar livsstil.

Studentexamen och studentskrivningarna Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Innehållssida

Studentexamen är en andra stadiets examen vars mål är att stärka mångsidig allmänbildning. Studentexamen avläggs med studentprov som gymnasierna ordnar två gånger per år.

Vanda musikinstitut, Rajakylän koulu

Verksamhetsställe

Vanda musikinstitut (VMI) ger fördjupad undervisning i musik och musikfostran i småbarnsåldern.

Håkansböle storområde

Vanda musikinstitut, Lehtikuusen koulu

Verksamhetsställe

Vanda musikinstitut (VMI) ger fördjupad undervisning i musik och musikfostran i småbarnsåldern.

Håkansböle storområde

Vanda musikinstitut, Kytöpuiston koulu

Verksamhetsställe

Vanda musikinstitut (VMI) ger fördjupad undervisning i musik och musikfostran i småbarnsåldern.

Björkby storområde