Etikett: Konserter

Näckrossalen

Verksamhetsställe

Näckrossalen ligger i Dickursby biblioteksbyggnad intill musikinstitutets filial.