Tietoa uusille oppilaille

Asiasanat

KulttuuriLapsiperheetNuoretOppilaatSeniorit

Sivulla vastataan yleisimpiin kysymyksiin mm. opintojen sisällöistä, opintojen etenemisestä ja opintoneuvonnasta.

Viulistityttö ja viulistipoika soittavat duona kulttuurikeskus Orvokin luokassa.

Viuluduo harjoittelee kulttuurikeskus Orvokissa. Yhteissoitto on mahtavaa!

Tervetuloa mukaan!  
 
Onneksi olkoon, uusi oppilas! Olet valinnut itsellesi loistavan harrastuksen, sillä musiikki tuo iloa jokaiseen päivääsi. Vantaan musiikkiopistosta saat hyviä eväitä elämääsi, hienoja elämyksiä ja kokemuksia musiikin maailmassa. Säännöllisen harjoittelun ja mukavien opettajien avulla saavutat soittotaidon, josta on iloa itsellesi ja muille.

Musiikin perusopetuksen sisältö

Soitto- tai laulutunnit   
 
Soitto- tai laulutunnilla (30–75 min) opetellaan oman instrumentin taitoja ja soitetaan/lauletaan monenlaista musiikkia.  
 
Musiikin hahmotusaineiden tunnit   
 
Musiikin hahmotusaineiden (Muha) tunneilla opitaan 10-vuotiaasta alkaen musiikin perusasioita ja lauletaan. Myöhemmin opitaan käyttämään tietotekniikkaa ja tehdään omia sovituksia ja sävellyksiä. Alle 10-vuotiaat voivat halutessaan osallistua valmentaviin Musiikin avaimet -ryhmiin.  

Yhteismusisointi
 
Yhdessä musisoidessa opitaan soittamaan/laulamaan toisten kanssa ja kuuntelemaan toisia sekä omaa osuutta osana ryhmää. Yhteismusisointiin voit osallistua soittimestasi riippuen kaverin kanssa soittotunnilla, orkestereissa, kuoroissa, bändeissä, pienyhtyeissä tai muha-tunneilla.

Esiintymiset ja kotiharjoittelu

Esiintymiset ja kuunteleminen  
 
Esiintymiset toteutuvat monen muotoisina. Voit soittaa tai laulaa yksin tai porukassa, pienyhtyeessä, orkesterissa, kuorossa, produktiossa, erilaisissa tapahtumissa tai musiikkiopiston matineoissa, musiikki-illoissa ja konserteissa. Esiintyessä kappaleet saavat viimeisen silauksen, jolloin osaaminen nousee ihan uudelle tasolle.  
 
Jokainen oppilas esiintyy noin kaksi kertaa lukuvuodessa yksin tai ryhmässä. Esiintyminen on hienoa vuorovaikutusta. Voit jakaa osaamistasi muiden iloksi ja saat rakentavaa ja kannustavaa palautetta, joka auttaa kehittymään edelleen taidossasi. Musiikin opiskeluun kuuluu myös toisten oppilaiden esiintymisten kuunteleminen. Kuuntelemalla toisia oppii paljon musiikista ja saa eväitä oman soittotaitonsa kehittämiseen. Ehkä uusi suosikkikappalekin löytyy siten, että kuulee sen oppilaskonsertissa. Välillä kannattaa käydä myös muissa kuin vain musiikkiopiston konserteissa!              
 
Kotiharjoittelu   
 
Soittamaan ja laulamaan oppii vain harjoittelemalla. Jokaiselta soittotunnilta tulee kotiläksyjä, jotka kannattaa harjoitella huolella. Yksi tai kaksi harjoittelukertaa ei riitä, vaan kannattaa soittaa mahdollisimman usein, vaikka joka päivä! Joskus harjoittelu voi tuntua tylsältä, mutta myös silloin pitää harjoitella. Säännöllisellä harjoittelulla edistyy nopeasti ja pääsee nauttimaan omasta osaamisestaan!  
 
Vanhempien tuki harjoittelussa on varsinkin pienten oppilaiden kohdalla tärkeää. Ei tarvitse olla asiantuntija, vaan vanhempi/huoltaja voi muistuttaa harjoittelusta ja kannustaa pientä soittajaa.

Poissaolot ja peruutukset

Oppilaan poissaolo  
 
Mikäli joudut olemaan poissa tunnilta, ilmoita siitä hyvissä ajoin opettajalle. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tuntia. Lomamatkan takia pois jääneen tunnin korvaamisesta voi neuvotella opettajan kanssa riittävän ajoissa.  
 
Opettajan poissaolo  
 
Musiikkiopisto tiedottaa opettajan poissaolosta mahdollisimman nopeasti. Tunti pyritään korvaamaan esim. ryhmätuntina tai konserttikäyntinä. Opettajan pitempiaikaisen poissaolon ajaksi tulee sijainen. Ryhmäopetusaineissa pyritään saamaan sijainen, mutta aina se ei ole mahdollista lyhyellä varoitusajalla. Tällöin tunti jää pääsääntöisesti korvaamatta.

Musiikkiharrastus ja muut harrastukset

Musiikkiopisto järjestää muutamia isoja konsertteja vuosittain. Niihin liittyy poikkeavia harjoitusaikatauluja, joista tiedotetaan hyvissä ajoin. Mikäli olet mukana osana isoa kokonaisuutta, on tärkeää, että muut harrastuksesi voivat hetkellisesti joustaa. Vastaavasti musiikkiopisto joustaa vastaavissa tilanteissa toisin päin.

Yhteydenpito opettajan ja kodin välillä

Monella opettajalla on käytössä läksyvihko, johon kirjoitetaan soittoläksyt ja muut tarpeelliset asiat. Nämä asiat voidaan kirjata myös Eepokseen sähköisenä.  
 
Opettaja sekä oppilaat ja huoltajat ovat yhteydessä heille luontevimmin sopimalla tavalla, kuten sähköpostilla, tekstiviesteillä tai soittamalla. Opettajien yhteystiedot löytyvät Eepoksesta. Huoltajat ja oppilaat voivat aina olla yhteydessä omaan opettajaan, kun tulee kysymyksiä tai muuta varmistettavaa.  
 
Huoltajat saavat ajantasaista tietoa oppilaan opiskelujen edistymisestä myös Eepos-palvelun kautta, johon sekä oppilaat että huoltajat saavat tunnukset oppilaspaikan hyväksymisen yhteydessä. Eepoksessa olevaan tavoitetauluun kirjataan opintojen edistyminen suhteessa tavoitteisiin sekä suoritukset ja esiintymiset. Eepoksessa on lisäksi instrumenttikohtainen opetussuunnitelma tavoitteineen.

Opintojen eteneminen

Musiikkiopistossa opinnot etenevät tasolta toiselle.  Perusopinnot koostuvat kolmesta Musiikkitaitotasosta. Niitä seuraa Syventävät opinnot. Edistymistä arvioidaan tavoitetauluilla. Opettaja ja oppilas suunnittelevat sopivan ohjelmiston kullekin tasolle, ja siitä esitetään pieni osa yleisölle. Soitto arvioidaan sanallisesti ja arviointi kirjataan tavoitetauluun. Soitinopinnoissa edetään musiikkitaitotasolta toiselle noin 3 vuoden välein.

Opintojen keskeyttäminen määräajaksi

Opintojen keskeyttämistä perus- ja syventävissä opinnoissa anotaan jatkamisilmoituksen yhteydessä keväällä. Keskeytykseen tulee olla erittäin painava syy, esim. armeija, äitiysloma, opiskelu ulkomailla. Keskeyttämisestä on hyvä keskustella myös oman opettajan kanssa. Kirjallisen ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja, ellei opiskelija ole täysi-ikäinen. Opintojen keskeyttäminen kesken lukuvuoden ei ole suotavaa.

Opintojen lopettaminen

Opintojen lopettamisesta ilmoitetaan jatkamisilmoituksen yhteydessä keväällä. Lopettamisesta olisi/on hyvä keskustella myös oman opettajan kanssa.  
 
Mikäli ilmoitat lopetuksesta jo lukukauden opetuksen alettua, lähettää huoltaja (tai täysi-ikäinen) lopettamisilmoituksen sähköpostilla toimistoon osoitteeseen musiikkiopisto@vantaa.fi. Jos et aio opiskella kevätlukukaudella, siitä pitää ilmoittaa ennen lukukauden alkamista (1.1.), sen jälkeen laskutamme koko kevätlukukauden lukukausimaksun.

Opintojen arviointi

Saat opintojen alussa Eepos-tunnukset, joilla pääset kirjautumaan omalle käyttäjätilillesi. Sieltä löytyy tavoitetaulu, johon sinua opettavat opettajat kirjaavat arviointia ja palautetta opinnoistasi. Tavoitetauluun kirjataan myös itsearviointi sekä soitettu ohjelmisto ja esiintymiset. Sinne kirjataan myös jokaisen lukuvuoden alussa vuosisuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan lukuvuoden lopussa opettajan ja sinun toimestasi.

Opintoneuvonta

Kaikkiin opintoihin liittyviin kysymyksiin vastaa ensisijaisesti opettajasi. Hän opastaa sinua eteenpäin, mikäli asiat niin vaativat.

Kuulon suojaaminen

Musiikinopiskelijana sinun on tärkeää kiinnittää huomiota kuulosi suojaamiseen. Kuulovaurio voi ilmetä hiipimällä, joten kuulon suojaaminen on tärkeää, vaikka ongelmia kuulon kanssa ei vielä olisikaan.   
 
Myös harjoittelun kesto vaikuttaa melualtistumiseen, joten harjoittelussa tauotus on tärkeää. Akustisista soittimista kovimmat desibelit syntyvät lyömäsoittimista, rummuista ja puhaltimista. Seuraavaksi äänekkäimpiä ovat piano ja laulu.  
 
Apteekin kertakäyttöisistä suojaimista on apua satunnaiseen tarpeeseen, kunhan et poista niitä korvista kesken soiton. Voit myös hankkia omalla kustannuksellasi muotoon valetut suojaimet (esim. Elacin-kuulosuojaimet). Musiikin opetuksessa pienin vaimennus (9–15 dB) on käyttökelpoisin ja riittävä.

Avainsanat

MusiikkiHarrastukset