Vantaan musiikkiopistolle on valittu uusi rehtori

Uutinen

Asiasanat

KulttuuriAsukkaatLapsiperheetNuoretOppilaat

Vantaan musiikkiopiston uudeksi rehtoriksi on valittu Kaisa Vokkolainen.

Vantaan musiikkiopiston rehtori Kaisa Vokkolainen.

Kaisa Vokkolainen on musiikkipedagogi, joka on toiminut erilaisissa opetustehtävissä mm. Porvoonseudun ja Vantaan musiikkiopistoissa sekä Joensuun konservatoriossa. Johtamistehtävissä hän on toiminut aikaisemmin Asikkalanseudun musiikkiopiston rehtorina sekä Vantaan musiikkiopiston apulaisrehtorina. Hän on kehittämishaluinen ja vahvasti sitoutunut Vantaan musiikkiopiston työhön ja tulevaisuuteen. Kaisa toimii Vantaan musiikkiopistossa vs. apulaisrehtorina helmikuun 2023 ajan ja siirtyy rehtorin tehtävään 1.3.2023.

Avainsanat

MusiikkiHallinto