Ansökningstiden till Vanda musikinstitut är i april

Nyhet

Ansökningstiden är 1-30.4 på vmo.eepos.fi.

nuori henkilö soittaa kitaraa.

Du kan söka till Vanda musikinstitut som elev till musiklekisgrupper, musikkunskapsförberedelse, instrument- och sångförberedelse, instrument- och sångundervisning, musikteater (på finska) och individuell öppen undervisning.

Musikfostran för småbarn

Musiklekis riktar sig till barn i åldern 0-6 år. I Musiklekis lär du dig musik genom lek, sång, spel och dans.

Musikkunskap (6-9-åringar) är en länk mellan musiklekis och den grundläggande musikutbildningen. Musikkunskapsförberedelse erbjuder barnkörsgrupperna Äventyrskören och Minit (på finska) samt gruppundervisning i Muskens Nycklar. I körerna utökas barnens sångförråd med mångsidig repertoar och de får övning i att uppträda. I grupperna Musikens Nycklar introduceras musikens gestaltning genom bekanta arbetssätt bland annat från musiklekis.

Ansökningstiden för nya musiklekis- och musikkunskapselever börjar 1.4. På basen av ansökningarna kommer grupperna inför nästa läsår att bildas i juni. Elevantagningar till lediga platser görs under hela året.

I instrument- och sångförberedelsegrupperna (6-9 år) stärks förmågan att delta i instrument- och sånglektioner och de första stegen tas för att sjunga eller spela det valda instrumentet. Rekommenderad ålder för att börja med sång är 7 år. Eleven deltar på en instrument- eller sånglektion varje vecka i sin egen grupp med 2-4 barn och på en lektion i gruppen Musikens Nycklar. Ansökningstiden för instrument- och sångförberedelsegrupper är 1-30.4.

Grundläggande studier i musik

Du kan söka till grundläggande musikstudier från ungefär 6 års ålder genom ett inträdesprov. Studierna i den omfattande läroplanen är målinriktade och inkluderar individuell undervisning av instrumentet, samspel och studier i musikens gestaltning. Ansökningstiden är 1-30.4 och urvalstest ordnas 4-5.5.

Öppen undervisning

Vid den öppna undervisningen definieras elevernas mål och innehåll av studier individuellt. Personer som bor utanför Vanda kan också söka till utbildningen under hela året, oavsett ålder och utan urvalstest.

Musikteater är en gruppundervisning (på finska) som stöder utvecklingen av elevens förmåga att framträda inför publik och föra interaktion med publiken samt stärka sin egen självkänsla. Studierna inkluderar ett brett spektrum med olika delar av musikteater: kroppsligt uttryck, ljudanvändning, improvisation, dans och sång. Ansökningstiden till musikteaterstudier är 1-12.5. Urvalstestet är måndagen den 17.5 med start kl 17:00 i multifunktionscentret Lumo på Gråsiskavägen 14.

Tilläggsinformation om studier på svenska: musikinstitutets kansli, Lisa Sjöström 043 830 1064, lisa.sjostrom@vantaa.fi

Vanda musikinstituts nätsidor vmo.fi/vmi