På musikinstitutet övar man målinriktat

Artikel

Etiketter

KulturInvånareBarnfamiljerUngaElever

Under april månad kan man ansöka till studier som inleds vid Vanda musikinstitut under höstterminen.

Lauluyhtye Soundwaves esiintyy kulttuuritalo Martinuksessa keväällä 2022.

Vanda musikinstitut är en av de största läroanstalterna för grundläggande konstundervisning i Vanda och Finland.  Undervisningen ordnas av staden och riktar sig i första hand till barn och unga.

I studierna framskrider man från en nivå till en annan genom att följa läroplanen enligt den fördjupade lärokursen. I studierna finns olika studievägar som kan vara inriktade på livslång hobbyverksamhet eller på yrkesstudier. Målmedvetenhet och långsiktighet skiljer musikinstitutet från den hobbyverksamhet som mer liknar klubbverksamhet.

Oiva (12 år), Frans (12 år) och Artturi (11 år) har studerat trummor och slagverk i drygt två år vid Vanda musikinstitut. Musikinstitutet har fört trion samman och de säger med en mun att de är vänner. Vännerna tycker om att spela och de tror nog att de kommer att fortsätta med hobbyn även i vuxen ålder.

Pojkarna uttrycker sig i positiva ordalag om den goda stämningen på musikinstitutet. Lärarna får beröm för sitt lugna, vänliga och tydliga sätt att undervisa och för att de ger anvisningar när de behövs.

I vår arrangerar musikinstitutet inga urvalsprov som baserar sig på musikalitet. Man har som mål att alla sökande ska antas som elever.

 

Ansökan till Vanda musikinstitut 1–30.4.2023!

Kom och bekanta dig med olika musikinstrument och sångundervisningen under ledning av Vanda musikinstituts lärare! Evenemangen Soiva Talo torsdagen den 13.4 kl. 17.30–19.30 vid Dammvägens huvudundervisningsställe (Dammvägen 2) och lördagen den 15 april kl. 11.00–13.30 med fortsätting på svenska kl. 13.30–14.30 i Kulturcentret Orvokki (Violvägen 15).

Närmare information: vmo.fi/vmi

 

Denna artikel publicerades i Vanda invånartidning 1/2023. Läs de andra artiklarna på invånaretidningens sidan!

Keywords

Invånartidning1/2023HobbyerKonst